Ładowanie...

Nowe zadanie publiczne 2024!

Miło nam poinformować o realizacji kolejnego zadania publicznego. Tym dzięki współfinansowaniu Gminy Zbąszyń zajmiemy się problemami bólowymi i funkcjonalnymi kręgosłupa i narządów ruchu,

Zadanie skierowanie jest do mieszkańców Gminy Zbąszyń.

Najczęściej występującym schorzeniem narządu ruchu jest choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS), grupa nakładających się różnych schorzeń, które – mimo różnic etiologicznych – prowadzą do podobnych następstw zdrowotnych. Choroba rozwija się w wyniku zaburzenia jakości i ilości chrząstki stawowej, której zadaniem jest amortyzowanie ruchów stawu i umożliwienie przesuwania się powierzchni stawowych. Z czasem uszkodzeniu ulegają również inne struktury: kość pod chrząstką stawową, torebka stawowa, otaczające staw więzadła, ścięgna i mięśnie.
Skutkiem tego są ból i sztywność stawu, a następnie zniekształcenie jego obrysów oraz ograniczenie ruchomości. Choroba zwyrodnieniowa najczęściej atakuje kolana, biodra, kręgosłup, stawy palców rąk i stóp, ale może dotyczyć każdego stawu. Prowadzi to do pogorszenia jakości życia i niesprawności.

Mając powyższe na uwadze „Fundacja Ochrona Zdrowia, Opieka i Troska” oferuje realizację zadania publicznego, skierowanego do grupy docelowej stanowiącej 6.882 osób. Na którą składa się ludność w wieku powyżej 60 roku życia i stanowi według danych GUS 3.150 osób. Jeśli dodamy do nich liczbę osób, u których pojawiają się pierwsze objawy choroby zwyrodnieniowej stawów – z reguły między 40. a 60. rokiem życia (3.732 osoby) – to liczba ta wzrośnie dwukrotnie i stanowi jak wyżej. Zważywszy, że Gmina Zbąszyń ma 13 686 mieszkańców, to grupę docelową stanowi 50,2% ludności.

SZCZEGÓŁY REKRUTACJI DO ZADNIA JUŻ WKRÓTCE!