Ładowanie...

O fundacji

Fundacja Ochrona Zdrowia, Opieka i Troska, została powołana przez Regionalne Centrum Zdrowia w poczuciu odpowiedzialności by wypełniać misję społeczną. Głównymi zadaniami statutowymi Fundacji są: ochrona i promocja zdrowia, niesienie pomocy osobom starszym oraz ciężko i przewlekle chorym fizycznie i psychicznie, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet oraz pomoc społeczna, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz promowanie zdrowego trybu życia i sportu, a także rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Fundacja jest naturalnym rozwinięciem dotychczasowych inicjatyw podejmowanych przez Regionalne Centrum Zdrowia w postaci Białych Sobót, a także innych projektów mających na celu poprawę opieki i profilaktyki mieszkańców Gminy Zbąszyń.

WIĘCEJ: