Ładowanie...

Podsumowanie zadania publicznego 2023

Zadanie publiczne pn. „AKTYWNI I NIEZALEŻNI – jak sobie radzić z ranami przewlekłymi” realizowane było przez Fundację Ochrona Zdrowia Opieka i Troska, współfinansowane ze środków Urzędu Miasta i Gminy Zbąszyń. Kampania rakrutacyjna objęła całą gminę,  trwała aż do lipca i nagłaśniana była w Zbąszyńskiej Telewizji Kablowej oraz poprzez plakaty, ulotki i informacje w instytucjach publicznych tj. Urząd Gminy, Biblioteka Publiczna, Przychodnie Lekarzy Rodzinnych, Dzienny Dom Senior Wigor, na słupach ogłoszeniowych i w tablicach informacyjnych w sklepach gminnych.

Zadanie publiczne kierowane było do osób starszych i/lub dotkniętych problemem ran przewlekłych. Rozpoczęło się w marcu 2023 roku i trwało do końca roku. Do zadania przystąpiło 21 osób, które  złożyły ankietę i zadeklarowało chęć udziału. Zakwalifikowane osoby poddano badaniom przesiewowych polegającym na diagnostyce laboratoryjnej krwi. Uczestnicy odbyli konsultację chirurgiczną wraz z badaniem ultrasonograficznym Doppler kończyn dolnych i/lub konsultację rehabilitacyjną, pielęgniarską, psychologiczną oraz kontrolne badania laboratoryjne.

Wśród grupy dotkniętej problemem ran są również osoby trwale unieruchomione, dlatego wsparciem objęci zostali również opiekunowie osób przewlekle chorych. Ponadto w sierpniu odbyły się warsztaty, które prowadził lek.med. Jacek Grabias – chirurg ogólny. Prowadzący dokładnie przedstawił charakterystykę ran przewlekłych, ich rodzaje, a także sposób leczenia i pielęgnacji domowej.

Jesteśmy przekonani, że działania zadania publicznego przyczyniły się do wzrostu świadomości i wiedzy wśród uczestników i ich najbliższych. Wszyscy zgodnie deklarowali chęć udziału w kolejnych akcjach. My życząc zdrowia dziękujemy wszystkim uczestnikom za współpracę i wytrwałość.