Ładowanie...

Podsumowanie zadania publicznego

Z końcem 2019 roku zakończyło się zadanie publiczne pt.” Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku przeciwdziałania nadwadze, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców Gminy Zbąszyń”realizowane przez Fundację Ochrona Zdrowia, Opieka i Troska i współfinansowane przez Gminę Zbąszyń. 

Czas na podsumowanie i krótką relację z działań Fundacji.

To już trzecie zadanie publiczne zrealizowane przez Fundację Ochrona Zdrowia Opieka i Troska i współfinansowane przez Gminę Zbąszyń. Jest ono kontynuacją dwóch poprzednich zadań, których działania obejmowały szerzenie świadomości i badania profilaktyczne w kierunku schorzeń cywilizacyjnych tj. nowotwory i choroby układu krążenia.

Zadanie publiczne pn. „ Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku przeciwdziałaniu nadwadze, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców gminy Zbąszyń” rozpoczęło się w marcu 2019 roku i trwało 10 miesięcy.  

W zakresie profilaktyki oraz zwalczaniu nadwagi i otyłości działania kierowane były do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat. Natomiast profilaktyka i wczesne wykrywanie cukrzycy objęło dorosłych w przedziale wiekowym 45-65 lat.

Zgodnie z harmonogramem zadania publicznego od maja do września trwały badania przesiewowe rekrutujące uczestników. Polegały one na pomiarach masy ciała i wsparciu w wypełnianiu ankiet zgłoszeniowych. Ponadto odbył się panel wykładowy z udziałem lekarza i specjalistów. Lekarz chorób wewnętrznych przedstawił aktualne statystyki i przewidywania zachorowalności na cukrzyce. Opowiadał o zagrożeniach i pierwszych objawach, oraz profilaktyce jaką należy wdrożyć, by uniknąć choroby. Uczestnicy warsztatów mieli okazję podjąć dyskusję z dietetykiem, który przekonywał iż choroby cywilizacyjne mają podłoże w złych nawykach żywieniowych. Na koniec o skutkach otyłości na prawidłową postawą, a zwłaszcza dynamikę stóp opowiadała pani kosmetolog. Ku przestrodze przedstawiono poważne konsekwencje cukrzycy w obrębie stóp – stopa cukrzycowa.

Spotkanie edukacyjne miało charakter otwarty i kierowane były do wszystkich osób zainteresowanych tematyką zadania publicznego. Informacje o wykładach pojawiały się na stronie internetowej Fundacji, plakatach rozwieszonych na terenie gminy i w lokalnej telewizji kablowej. Rekrutacja zakończyła się 25 września 2019 roku.

Założeniem zadania publicznego było wyłonienie 2 grup docelowych na podstawie oceny formalnej  wypełnionych ankiet. Grupa dzieci i młodzieży (20 osób) zakwalifikowana do zadania odbyła konsultacje dietetyka podczas których każdy uczestnik otrzymał indywidualne zalecenia żywieniowe. Grupa dorosłych (20 osób) w październiku i listopadzie skonsultowana była przez lekarzy specjalistów: diabetologa, kardiologa, chirurga i okulistę. Ponadto osoby zagrożone poddane były rozszerzonej diagnostyce laboratoryjnej z krwi.

Choć temat zadania nie należał do najłatwiejszych, a od wszystkich uczestników badań przesiewowych wymagał sporej odwagi  zauważamy, że wciąż jest potrzeba edukacji i łamania stereotypów na temat żywienia zwłaszcza dzieci. Uczestnicy zadania z zaangażowaniem brali udział we wszystkich konsultacjach i stosowali się do zaleceń. Wielu z nich radykalnie zmieniła styl życia co zaowocowało spadkiem masy ciała. Obserwujemy, że mieszkańcy naszej Gminy wciąż potrzebują wsparcia w zakresie promocji zdrowego odżywiania i higieny życia. Cieszy nas jednak fakt, że coroczna rekrutacja do zadania publicznego zakorzeniła się w świadomości mieszkańców. Żywimy głęboka nadzieję, że kolejne akcje spotkają się z jeszcze większym zainteresowaniem.