Ładowanie...

Zadanie publiczne: przeciwdziałanie nadwadze, otyłości i cukrzycy.

W 2019 roku Gmina Zbąszyń kieruje do mieszkańców zadanie publiczne mające na celu podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki  prozdrowotnej oraz promowania prawidłowych zachowań wśród osób z nadwagą oraz  otyłością.

Zadanie publiczne  „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku przeciwdziałania nadwadze, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców gminy Zbąszyń”  jest kontynuacją poprzednich zadania. Dane statystyczne ujawniają, że zarówno w Polsce jak i w Zbąszyniu wskaźnik zachorowalności i umieralności z powodu cukrzycy wzrasta drastycznie i stanowi coraz większy problem również wśród nieletnich. Cukrzyca należy do grup chorób cywilizacyjnych i najczęściej jest skutkiem wieloletniej nadwagi, otyłości.

Realizatorem zadania publicznego jest Fundacja Ochrona Zdrowia Opieka i Troska w Zbąszyniu, która przeprowadzać będzie badania przesiewowe mające na celu wyłonienie osób najbardziej zagrożonych cukrzycą. Akcja trwać będzie do końca 2019 roku i obejmie zarówno dzieci i młodzież w wieku 7-18lat, jak i dorosłych  w 45-65 lat.

Zgodnie z tytułem projektu działania zadania dotyczyć będą  trzech wzajemnie pokrywających się obszarów: edukacji, promocji i profilaktyki w kierunku przeciwdziałania nadwadze, otyłości oraz cukrzycy. Pierwszym etapem działań będą badania przesiewowe mające na celu wyłonienie grupy docelowej najbardziej zagrożonej cukrzycą.

Rekrutacja do zadania publicznego odbywać się będzie w maju i czerwcu zgodnie z harmonogramem zadania. Szczegółowe informacje na temat zadania publicznego dostępne będą na stronach inter

netowych Fundacji Ochrona Zdrowia, Opieka i Troska, Regionalnego Centrum Zdrowia i Urzędu Miasta i Gminy Zbąszyń, a także na plakatach, ulotkach i w Zbąszyńskiej Telewizji Kablowej.

Jako pierwsze analizie poddane zostaną dzieci i młodzież. Zachęcamy szczególnie rodziców, by już teraz zadbali o zdrowie i przyszłość swoich pociech i wspierali je w walce o szczupłą sylwetkę i zdrowie. Kolejne badania przesiewowe obejmą dorosłych (45-65 lat), którzy zmagają się z nadwagą i otyłością. Wszyscy uczestnicy badań wypełnią ankietę, na podstawie której zostanie wyłoniona grupa osób najbardziej zagrożona cukrzycą typu 2.

W ramach zadania publicznego przewidziane są również wykłady edukacyjne specjalistów i lekarzy mające na celu poszerzenie wiedzy odnośnie czynników ryzyka wystąpienia cukrzycy, wdrożenia właściwych prozdrowotnych zachowania, które przyczynią się do zmiany stylu życia i tym samym wpłyną na zmniejszenie zachorowalności.

Osoby zainteresowane będą mogły uczestniczyć w wykładach tematycznych, które wygłoszą:

dr n.med. Andrzej Sieńko – specjalista II stopnia chorób wewnętrznych i kardiologii.  Pan doktor wykonuje nieinwazyjne badania diagnostyczne chorób układu krążenia.

psychodietetyk Magdalena Rybicka-Wachowska – specjalizująca się w komponowaniu indywidualnych zaleceń żywieniowych pod kątem problemów zdrowotnych

podolog Katarzyna Wodecka – specjalizująca się w leczeniu i pielęgnacji stopy cukrzycowej

Zainteresowanych chcących wziąć udział w zadaniu publicznym zapraszamy na badania przesiewowe, podczas których przeprowadzony będzie pomiar masy ciała, analiza składu ciała BIA. Warunkiem koniecznym jest wypełnienie ankiety, na podstawie której wyłonieni zostaną uczestnicy zadania publicznego.

BADANIA PRZESIEWOWE DZIECI  (7 – 18 lat)

w kierunku nadwagi, otyłości i cukrzycy

14, 21 maja 2019 godz. 12:00 – 16:00

BADANIA PRZESIEWOWE DOROSŁYCH (45 – 65 lat)

w kierunku nadwagi, otyłości i cukrzycy

11, 18 czerwca 2019 godz. 12:00 – 19:00

Osoby zakwalifikowane odbędą konsultacje z:

– dietetykiem panią Magdaleną Rybicką Wachowską (dzieci i młodzież)

– lekarzami specjalistami: diabetologiem lek.med. Magdaleną Ochowiak-Woźniak /kardiologiem dr n.med. Andrzejem Sieńko / okulistą lek.med. Elżbieta Kaczorowską-Sieńko / chirurgiem lek.med. Jackiem Grabiasem

Zapraszamy do śledzenia informacji na temat zadania publicznego oraz do udziału w badaniach przesiewowych.