Ładowanie...

Zadanie publiczne – podsumowanie projektu

http://www.zbaszyn.pl

Z końcem 2018 roku zakończyło się zadanie publiczne pt.”.„Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku działań wczesnego rozpoznawania nowotworów wśród mieszkańców Gminy Zbąszyń” realizowane przez Fundację Ochrona Zdrowia, Opieka i Troska i współfinansowane przez Gminę Zbąszyń.

Czas na podsumowanie i krótką relację z działań Fundacji.

To już drugie zadanie publiczne zrealizowane przez Fundację Ochrona Zdrowia Opieka i Troska i współfinansowane przez Gminę Zbąszyń. Było ono kontynuacją pierwszego zadania, które również miało charakter badań przesiewowych osób starszych w kierunku schorzeń układu krążenia.

Zadanie publiczne pn. „ Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku działań wczesnego rozpoznawania nowotworów wśród mieszkańców gminy Zbąszyń” rozpoczęło się w marcu 2018 roku i trwało 10 miesięcy.  W zakresie profilaktyki raka piesi i raka szyjki macicy zadanie publiczne kierowane było do kobiet  w przedziale wiekowym 40-59 lat, a w przypadku raka jelita grubego zarówno do kobiet i mężczyzn powyżej 50 r.ż. Programem objęto również osoby starsze, tj. powyżej 65 roku życia.

Zgodnie z harmonogramem zadania publicznego od maja do sierpnia odbywały się spotkania edukacyjne z lekarzami i specjalistką ds. dietetyki.

Spotkania edukacyjne miały charakter otwarty i kierowane były do wszystkich osób zainteresowanych tematyką nowotworową, zwłaszcza  do osób z grupy docelowej. Informacje o wykładach pojawiały się na stronie internetowej Fundacji, plakatach rozwieszonych na terenie gminy i w lokalnej telewizji kablowej. Na zakończenie wykładów rozdawane były ankiety. Akcja przyjmowania ankiet zakończyła się 31 lipca 2018 roku. Założeniem zadania publicznego było wyłonienie grupy docelowej (w tym osób starszych) na podstawie oceny formalnej  wypełnionych ankiet. Po wnikliwej analizie zgromadzonych ankiet komisja rekrutacyjna  wyłoniła grupę 25 osób z największa ilością punktów, które zostały zakwalifikowane do zadania publicznego, oraz grupę 10 osób rezerwowych.

Od sierpnia do października 2018 roku odbywały się indywidualne konsultacje i badania lekarskie oraz specjalistyczne. Każdy uczestnik zadania otrzymał kartę wizyty z opisem badania oraz zalecenia żywieniowe.

  • badania rektoskopem wraz z konsultacją chirurgiczną dla 10 osób,
  • konsultacja ginekologiczna z badaniem cytologicznym dla 15 kobiet
  • badanie USG gruczołu piersiowego dla 15 kobiet
  • konsultacja dietetyczna z zaleceniami żywieniowymi dla 25 osób

Zadanie publiczne w 2018 roku cieszyło się dużym zainteresowaniem. Obserwujemy, że mieszkańcy naszej Gminy zaczynają śledzić tego typu wydarzenia i coraz chętniej biorą w nich udział. Cieszy nas to, gdyż wszystkie działania edukacyjne i profilaktyczne podnoszą świadomość i utrwalają

zdrowe nawyki zmniejszając ryzyko wystąpienia czynników chorobowych.